Klimaetaten - Oslo kommune
Kampanje / Innhold

Vi lyste opp med klimatilskudd i høstmørket

Kunde Klimaetaten - Oslo kommune

Oslo kommune gir tilskudd til klima- og energitiltak i borettslag og sameier, næringsvirksomheter og privatboliger, og skal være en pådriver for at både næringsliv og private tar i bruk ny og mer klimavennlig teknologi. Fondets midler skal bidra til å redusere klimagassutslippene i Oslo og effektivisere energibruken. Tiltak som skal motivere Oslos befolkning til mer klimavennlige holdninger.

Høsten 2020 fikk HyperRedink i oppdrag av Oslo kommune å lage kommunikasjon om et knippe tilskuddsordninger de har i dag. Vi hadde både store og små mål. Vi skulle formidle til flest mulig i målgruppen at de kan søke om støtte. De skulle klikke seg til nettsiden klimatilskudd.no, og sist, men ikke minst – vi skulle bidra til flere faktiske søknader om tilskudd.

Hva da tilskuddsordning?
Oslo har mange tilskuddsordninger, men de aller fleste kjenner ikke ordningene. Oslo kommune hadde ville denne gangen fortelle om noen av dem, og det var disse vi skulle rope høyt om til alle i Oslo by.

Grønt tankegods fra start
Oslo kommune hadde allerede mye godt innhold om flere av tilskuddsordningene, blant annet artikler, animasjoner og GIF-er. I ekte klimavennlig stil la vi en plan sammen med Klimaetaten for å gjenbruke og kuratere godt stoff. Artiklene ble oppdatert og tilpasset dagens budskap, og nye animasjoner ble produsert i en allerede eksisterende visuell manér.

Søk om sol i høstmørket

Vi startet med det som lå lengst vekk i hodene til folk, og for solcelletilskuddet var timingen en utfordring. Vi gikk inn i den mørkeste tiden av året, men skulle få flere til å tenke på solceller. Dette snudde vi til vår fordel. Høstmørket lyste vi likegodt opp med neonhvite budskap mot svart bakgrunn, både utendørs på boards, i nativeannonser og på sosiale medier.

Isolasjon er antagelig noe du og jeg bekymrer oss over på høsttiden, og det ville vi bruke til vår fordel. Et bilde sier mer enn tusen ord, og det var tanken bak budskapene om isolasjonstilskuddet. Vi angrep problemstillingen på to ulike måter; med et fristende «Se, så bra det kan bli» og et kaldere budskap med «skrekk og advarsel». Alt krydret med bevegelse i begge bildene, og et budskap som dukket opp ved hjelp av cinemagraph-effekt.

Lesernes oppmerksomhet på sosiale medier er flyktig, og en videosnutt fanger oppmerksomhet mer effektivt enn bare ord og bilder. Kinetic-tekst er animasjon som leker med tall, bokstaver og ord, og kan forklare komplekst innhold på en enkel og lettfattelig måte. Vi produserte flere korte animasjoner med dette grepet, og delte bredt på sosiale medier.

Ikke nok med det...
I tillegg til de kortere budskapene, produserte vi nye artikler og mer utfyllende innhold på selve navet i Klimaetatens kommunikasjonskanal, nemlig på klimaoslo.no og den nye klimtilskudd.no. Her var det viktig med sannhetsvitner som kunne dele egne erfaringer med tilskuddsordninger. For vi vet at det «naboen» gjør er et av de sterkeste insentivene til å handle selv, og klimavennlig adferd er heldigvis «smittsomt».

Vi var der målgruppen er
Det var moro og riktig å bruke fysiske kanaler i byen når kommunen skulle snakke til sin egen befolkning. Adshells ved bysykkelstativ på kjøpesentre og ved kollektivknutepunkt ble prydet med informasjon om Tilskuddsordningen.

Selvfølgelig var også budskapene synlig på sosiale medier; i taktiske trafikkannonser og artikler på Linkedin, Facebook og Instagram. Displayannonser ble delt bredt med geomerkede annonser i Schibsted, VG og Dagbladet

Ble Oslo grønnere etter vår kampanje?
Måling av effekt er viktig for både oss og Klimaetaten i Oslo. Men flere av tilskuddene har lang levetid; det er få som kjøper en ny el-varebil eller installerer solceller dagen etter at de har sett en annonse. Vi ønsket derfor å sette resultatene på prøve med en spørreundersøkelse om klima- og energifondet i forkant av kampanjen for å få en nullpunktsmåling. Den ble fulgt opp etter tre måneder. Tallene viser gode og grønne nyheter. 

  • 37 % kjenner til klimatilskudd i dag. Det er en økning på 10 % siden første måling i november 2020, og gir en indikasjon på at arbeidet som er gjort for å gjøre ordningene mer kjent har hatt positive effekter.
  •   28 % kjenner til tilskudd til ladeinfrastruktur, og det er en økning på 6 prosentpoeng siden november 2020.
  • Andelen som ikke kjenner til ordningen går ned.
  •   Kjennskapen til solceller økte til 17 %.
  •  Andelen som vurderer å bruke tilskuddsordningene gikk opp til 20 %.
  • 1 av 10 oppgir at de har benyttet seg av tilskuddsordningene, mens andelen som sier at de planlegger å bruke dem har økt til 20 %.

Vil du vite mer om prosjektet? 

Helge Skivenes

Helge Skivenes

Kreatør og digitalrådgiver

kontakt

følg oss på Instagram, Facebook, LinkedIn, eller ta kontakt