Samarbeid for Sikkerhet i Bygg og Anlegg
Edtech / Spill / Employer branding

Prosjekt Fareblind

Kunde Samarbeid for Sikkerhet i Bygg og Anlegg

Utmerkelser

Hvert år dør 6-8 personer på norske bygge- og anleggsplasser. I ulike rapporter og analyser pekes det på to hovedutfordringer når det gjelder sikkerheten i næringen: manglende kompetanse og mange ulike aktører på hvert enkelt prosjekt.  En samlet byggenæring så behovet for et grunnleggende sikkerhetskurs som for første gang skulle skape en felles sikkerhetskultur på tvers av aktører. Felles kompetanse og risikoforståelse skulle gi grunnlag for bedre samspill mellom aktørene.

I atferdspsykologien finnes det et begrep som kalles habituering: at du over tid blir så vant til dine omgivelser at du begynner å overse detaljer. Dette er en naturlig prosess som bor i oss alle, men som kan få fatale konsekvenser i yrker der man stadig er omgitt av farer. For å synliggjøre dette for bygge- og anleggsarbeiderne skapte vi et nytt begrep: fareblind. 

En digital testlab


For å gi målgruppen «synet» tilbake, gjorde vi noe tradisjonelle sikkerhetskurs kvier seg for: vise hva som faktisk skjer når en menneskekropp møter kreftene den omgis av på arbeidsplassen. «Crash test David», en virkelighetstro testdukke, ble født – og så drept. Fordi skal man påvirke adferden, må det sterke inntrykk til. Vi gjenskapte seks ekte byggeplasser, utsatte David for seks reelle ulykker og dokumenterte alt i sakte film. Sammen med en lege og basert på skadeomfanget, skrev vi deretter filmmanuset til «Eksperten» som skulle kommentere ulykken live. 

Filmene utgjør kjernen i den digitale testlaben «Prosjekt Fareblind», der målgruppen tvinges til å bryte sikkerhetsreglene og oppleve konsekvensene av det. Etter hver ulykke, får de gi David en ny sjanse og sikre ham fra en sikker død.

En gamechanger for bransjen


Vi tror på at sterke opplevelser setter spor og holder på oppmerksomheten. I «Prosjekt Fareblind» gir vi ansatte muligheten til å utforske det uhyggelige møtet mellom kropp og kraft. De opplever hvor lite verneutstyr har å si i slike tilfeller og bygger en forståelse om at arbeidssikkerhet handler mer om hvordan du oppfører deg, og mindre om hva du tar på deg.

For å motivere målgruppen til å gjennomføre hele opplæringen, er «Prosjekt Fareblind» designet på suksessoppskriften til strømmetjenestene. Borte er lange introtekster, rotete navigasjon og klikk videre-oppgaver. I stedet løftes innholdet opp som selve kursgrensesnittet, der filmene er menyknapper, episodene avløser hverandre og innholdet krever interaktivitet for å få vise hele handlingen. Samlet dytter disse kurselementene den ansatte gjennom kurset mot fullført opplæring, slik man drives gjennom en serie i en typisk strømmetjeneste.

Allerede testet av tusen


«Prosjekt Fareblind» ble lansert under den årlige HMS-konferansen i november 2019, og pr. medio januar 2020 har over 1000 ansatte i byggenæringen gjennomført opplæringen. Satsingen er blitt svært godt mottatt og effekten er merkbar: «fareblind» er allerede et etablert begrep på flere bygge- og anleggsplasser.

Nå snakker alle om fareblind, som om ordet alltid hadde vært der, og alle skjønner umiddelbart hva vi mener. [...] Vi tror at Prosjekt Fareblind vil bidra til å redde liv.- Lene Jønsson, Daglig leder, Samarbeid for Sikkerhet i Bygg og Anlegg

Vil du vite mer om prosjektet? 

Øistein Skeie

Øistein Skeie

Kreatør / Tekstforfatter

Dennis Tönnkvist

Dennis Tönnkvist

Kreatør / AD

kontakt

følg oss på Instagram, Facebook, LinkedIn, eller ta kontakt