Norges Bank
Edtech / Film / Spill

Horisont

Kunde Norges Bank

Utmerkelser Gulltaggen

Norges Banks samfunnsoppdrag er å fremme tillit til norsk økonomi, det finansielle systemet og forvalte store verdier på vegne av felleskapet gjennom oljefondet.

For å lykkes med dette oppdraget er banken avhengig av å spre kunnskap om makroøkonomi og Norges Banks rolle i samfunnet. Et sentralt virkemiddel i dette arbeidet er Norges Bank Kunnskapssenter. Hyperredink fikk sammen Sixsides og Back i oppdrag å utvikle senteret. Undersøkelser viser at halvparten av 18-20 åringer ikke klarer å forklare hvordan renter fungerer, hvordan skal man da lære dem hvordan mikro- og makroøkonomi henger sammen?

Horisont - Fra byttesamfunn til moderne økonomi
Vår idé var å fjerne alt som utgjør en moderne økonomi og gi elevene hovedrollen i en opplevelse hvor de konkurrere i å bygge den opp igjen lag for lag. Et interaktivt rollespill skreddersydd for elever i den videregående skolen. Spillet åpner med å slette alle finansielle mekanismer som utgjør en moderne økonomi.

Hver gang en økonomisk mekanisme er nøye utprøvd og forstått av elevene blir simulasjonen mer avansert. Slik beveger de seg fra et byttesamfunn til en moderne økonomi i løpet av to og en halv time.

NOK + elever = sant
Verdifulle saker skjer når man lager en makroøkonomisk simulator på 400 kvadratmeter i Norges Banks lokaler. Den interaktive opplevelsen har hatt god avkasting - og tallene forteller oss at økonomi kan læres bort. Siden oppstarten i 2016 har kunnskapssenteret hatt 9000 besøkende. Elever har gitt spillopplevelsen på Norges bank en snitt score på 5,4 (på en skala fra 1-6).

Priser og utmerkelser

🥇Branded Technology, Gulltaggen 2017
🥇Håndverk, Gulltaggen 2017
🥈Produkt og tjeneste, Gulltaggen 2017
🏆Shortlist - Digital Craft, Eurobest 2017

Vil du vite mer om prosjektet? 

Knut Sverre

Knut Sverre

Rådgiver

+47 95 04 46 77 | knut.sverre@hyperredink.no

Eirik Minslaup Eikås

Eirik Minslaup Eikås

Avdelingsleder

+47 90 53 48 17 | eirik.eikas@hyperredink.no

kontakt

følg oss på Instagram, Facebook, LinkedIn, eller ta kontakt

snakk med oss