Stortinget
Spill / Edtech

Demo

Kunde Stortinget

Utmerkelser Visuelt, Gulltaggen, IxDa-prisen

Stortinget ville lære unge om demokrati, og ønsket å oppgradere læringssenteret under bakken på Stortinget i Oslo. 

Selv om demokratiet er under sterkt press over hele verden, tar norsk ungdom stort sett demokratiet for gitt. Hvordan få dem til å bry seg? Vår idé var å la norsk ungdom lage sitt eget politiske landskap, og basere innholdet og selve narrativet i opplevelsen på egne verdier og holdninger.

Demo blir til

«Demo» ‒ er et to timer langt interaktivt rollespill om demokrati og demokratiske verdier. Her får vgs-elever mulighet til å kjempe for saker de bryr seg om og kjenne på makten som folkevalgt, samtidig som de utfordres på egne standpunkter.

Design fra A til Å
Et eget designkonsept utgjør det visuelle grunnlaget for all design, UX, scenografi, illustrasjoner, animasjonsfilmer og det programmerte lyset. I tillegg har den norske artisten Kaada komponert musikk og lydeffekter til hele opplevelsen. 

Senterets designkonsept ble utformet med utgangspunkt i origami som speiler politikkens mangesidige natur. Helt grunnleggende i politikk er konflikten mellom motstridende meninger og interesser. Origami som fasettert helhet, symboliserer kompleksiteten i en politisk sak. Origami kan brettes ut, brettes sammen eller brettes til noe nytt, og representere på den måten politikkens og samfunnets foranderlige natur. Designet gir samtidig et hint til elevene om hvordan de bør tenke for å mestre spillet.

Også illustrasjon benyttes til mange formål i spillet. Vi har utviklet en illustrasjonsstil basert på origami-konseptet som brukes på visuelle flater i senteret slik at brettekanter, vinkler og flater skaper en gjennomgående rød tråd i designet.

En komplett fargepalett
I spillet danner elevene egne partier. Hvert parti har sin visuelle identitet. Det politiske universet baseres på elevenes meninger, og er uavhengig av virkelighetens politikk. Dermed oppstår det raskt en utfordring med fargeprofilering, siden farger har politiske assosiasjoner. Denne utfordringen løste vi ved å gi partiene to farger hver, og gradientene mellom dem. Slik illustreres også forholdet mellom partiene, siden partiene deler farger med de partiene som står nærmest dem selv politisk. Flater som representerer spillet og som ikke har partitilhørighet, benytter Stortingets fargepalett - primært toner i rødt og burgunder

En opplevelse full av kode
Opplevelsessenteret og løsningen består av flere milioner linjer med koder som driver hele historien via 12 touch-skjermer, to projektorer, en storskjerm, en bærbar styringsenhet for Stortingets veiledere, samt alt av lys, musikk, lyd og film. 

Samlet skaper dette en opplevelse helt utenom det vanlige som ikke hadde vært mulig uten detaljnivå i alle ledd, og en konseptuell tanke skreddersydd til å engasjere elevene fra start til slutt. 

Priser og utmerkelser

🥇IxDa-prisen

🥇Design og teknologi, Handverk og design, Gulltaggen 2019

🥉Design og teknologi, Produkt og tjenester, Gulltaggen 2019

🥇 Åpen klasse, Visuelt 2019.

🥇Spill og Installasjoner, Visuelt 2019

🏆 Diplom - Informasjonsfilm, Visuelt 2019

🏆 Diplom - Undervisning, fakta- og informasjonsillustrasjon, Visuelt 2019

Vil du vite mer om prosjektet? 

kontakt

følg oss på Instagram, Facebook, LinkedIn, eller ta kontakt