Loop Miljøskole
Nettside

Barnas Skog: Interaktiv læring på nett

Kunde Loop Miljøskole

Barnas Skog er skolekampanje laget på initiativ av Loop Miljøskole, i samarbeid med WWF, Grønt Punkt Norge og Tine Skolelyst. Målet med kampanjen er at barneskoleelever skal gjennom å forstå hva skog er og kan bli til, også forstår hvordan vi kan ta vare på den.

Løsningen består av seks kapitler som tar for seg de ulike delene av skogen, fra hogst, papirproduksjon og kildesortering, til hvilke dyr som bor i skogen og hvordan de lever der, til hva vi kan gjøre for å ta vare på skogen best mulig. 

Det er lagt opp småhistorier som leses i en kronologisk rekkefølge ved å “scrolle mot venstre”, og små lydspor hvor man kan spille av tekstene. Samtidig kan man laste ned hele historien som PDF for å kunne printe ut og henge opp i klasserommet.

Hele kampanjen er knyttet sammen med kildesorteringen av skolemelk-kartongene skoleelevene hver dag stapper, bretter, og resirkulerer, og er lagt opp som en ukentlig aktivitet der skoleklassene får ett nytt kapittel åpnet etter ukens kildesortering av melkekartongene.

Vi har stått for illustrasjoner, designing og utvikling teknisk løsning, innholdsrådgivning, og melkekartongdesign.

Se hele løsningen her

Skal vi lykkes med det må både form, innhold og det visuelle uttrykket stemme. Jeg har en god følelse av at vi har klart nettopp det.Fredrikke Friis Bertheussen, prosjektleder for LOOP Miljøskole

Vil du vite mer om prosjektet? 

kontakt

følg oss på Instagram, Facebook, LinkedIn, eller ta kontakt